Zemědělství, potravinářství a chemie to je IMPEX TRADE

Naším přirozeným teritoriem je střední a západní Evropa. Cílem je vybudovat v tomto teritoriu mezinárodní obchodní organizaci pro oblasti zemědělství, potravinářství a chemie.

Mobilní, flexibilní, pohotově reagující na aktuální trendy. Založenou na moderních technologiích,  přinášející svými obchody prosperitu všem zúčastněným stranám. Naší vizí je trvalý rozvoj firmy, založený na stabilních partnerských vztazích.

Na detailní znalosti potřeb partnerů a naší schopnosti podporovat své partnery v každé situaci. Ve spolupráci se strategickými partnery vnímáme důležitý rys ve specializaci na řešení, spočívající v podpoře celého výrobního cyklu. Leitmotivem našeho podnikání je vyvážený, pravidelný, spolehlivý obchod. Získat musí všichni. Všichni musí být spokojeni.

Každodenně se přesvědčujeme, že mezinárodní obchod je primárně záležitostí dobrého jména a především invence. Postupně se globalizující trh automaticky předjímá působnost globálních hráčů, kteří mají sílu opanovat prostor a diktovat pravidla.
Jen silná pozice však nestačí. Obchod vyžaduje detailní znalost souvislostí celého trhu, znalost lokálních dispozic, stejně jako momentální situace partnerů. Naše obchody nevznikají z pozice oligopolního hráče, jehož síla je založena na masivní finanční síle a výhodách postavení v oligopolu.
Snažíme se nabídnout partnerům řešení. Typickým příkladem je naše provázanost v oblasti zásobování agrokomoditami na všechny účastníky řetězce. Jsme schopni provést obchod s jednotlivou firmou v rámci řetězce, stejně jako realizovat koncepční management obchodu v rámci řetězce, včetně zabezpečení pohledávek, obchodu se zbožím, či finančním jištěním.

 

Máte dotaz?

Rychlý kontakt ČR

Václavovická 145, 739 34 Šenov
tel: +420 596 831 937
e-mail: obchod@impextrade.cz

Rychlý kontakt SK

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
tel: +421 434 301 302
e-mail: obchod@impextrade.sk

Copyright © 1992 - 2019 IMPEX TRADE CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Zásady ochrany osobních údajů // Tvorba webových stránek Ostrava